przygryzek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tycznej. Obie sprawy splotło ze sobą zakończenie poprzednio cytowanej relacji króla do Debolego: Owa deklamacja Suchorzewskiego przeciwko komedii Niemcewicza dotąd nie odżywiła się, i owszem, przedonegdaj za hałaśnym żądaniem spektatorów opery taż sama komedia Niemcewicza żądana była i zawczoraj graną była znowu z wielkim aplauzem. Suchorzewski wczoraj dopiero znowu zaczął gadać, ale o inszych rzeczach, a zawsze z przygryzkiem do marszałka Małachowskiego [...]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Niemcewicz, Julian Ursyn 1983. Powrót posła. Wybór bajek politycznych, wyd. 10, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.