przygrodowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kieleckim, przy pd.-wsch. krańcu Pasma Małogoskiego ; zakłady wapiennicze, wyrób obuwia; dwa kościoły późnorenesansowe z końca XVI w. — Wczesnośredniowieczny gród kasztelański i osiedle przygrodowe ; zniszczone przez Tatarów w poł. XIII w., rozbudowane za Kazimierza W.; prawa miejskie dopiero 1408; pod M...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.