przygrobowcowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale między chrzcielnicą a sarkofagiem jest jeszcze tajemniczy kamienny budynek o prostokątnym kształcie. Jest od swych sąsiadów niewątpliwie młodszy, o czym świadczy charakterystyczne nachylenie warstw ziemnych w ścianie wykopu oraz części posadzki przygrobowcowej. Podały się one jakby ku niemu, ugięły pod jego ciężarem. A więc młodszy od nich, starszy za to od katedry Śmiałego, pod której ruinami się odnalazł...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jasienica, Paweł 1961. Słowiański rodowód, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.