przygraniczać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Powyższe [w] §§ VII, VIII, IX, X oznaczone czyny któż by nie uważał za widoczne, za umyślne przysługi dla Rosjan na szkodę Polski, a tym samym za pogwałcenie neutralności? Ale podobało się pruskiemu rządowi spoglądać obojętnym okiem na inne jeszcze nadużycia, i tak: XI. Zbrojni ludzie ze strony Prus śmieli przygraniczające terytorium Polski napadać. Dnia 17 kwietnia dwóch huzarów pruskich ścigało pod wsią Lisewo za Prosną po stronie polskiej chłopów bydło pasących i przed nimi uciekających, i takowych postrzelili, a dnia 22 tegoż miesiąca] wpadli także dwa huzary na grunt należący do miasta Pyzdr za dwoma emigrującymi i tych ująwszy do Prus uprowadzili...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zwierkowski, Walenty 1973. Rys powstania, walki i działań Polaków 1830 i 1831 roku [...], Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.