przygramolić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) verbal/. Nie zawsze, jednak element towarzyszący czasownikowi kierunkowemu w dokładnym strukturalnie odpowiedniku hiszpańskim polskiego czasownika przedrostkowego jest nieodmienną formą czasownika: zdarzają się również takie połączenia jak przyjechać - venir en coche, przygramolić sig_ - llegar torpemente, gdzie rodzaj ruchu komunikowany jest przez konstrukcję przyimkową /en^o^ che, 'samochodem'/ lub przysłówek /torpemente 'niezgrabnie'/. Ogólnie zatem konstrukcją hiszpańską odpowiadającą polskim czasownikom przedrostkowym jest czasownik kierunkowy z okolicznikiem sposobu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weinsberg, Adam (red.) 1987a. Studia z językoznawstwa ogólnego i kontrastywnego, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.