przygród

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W nauce przyjęło się powszechnie za Smolką i T. Wojciechowskim52, że w skład dzielnicy seniorackiej Władysława ii wchodziły, obok innych terytoriów, także późniejsze ziemie łęczycka i sieradzka, czyli dawna prowincja łęczycka. Według koncepcji T. Wojciechowskiego, dzielnica senioracka uległa w r. 1148 rozbiorowi przez zwycięskich braci w ten sposób, że Bolesław Kędzierzawy dołączył do swej mazowieckiej dzielnicy Kujawy, Łęczyckie i Sieradzkie, Mieszko Stary otrzymał Gniezno z Kaliszem, Henryk zaś Wiślicę z przygrodami53  54, Zaliczenia prowincji łęczyckiej do dzielnicy seniorackiej dokonał Wojciechowski na podstawie źródeł późniejszych, a mianowicie epitafium lubiąskiego Władysława II oraz rocznika świętokrzyskiego młodszego, które podały te wiadomości w postaci „zmodernizowanej“, podobnie jak przytoczona powyżej zapiska rocznika Sędziwoja, tzn. wry...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.