przygotowawczo-organizacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W sumie potencjał naukowy instytutów naukowo-badawczych był: jeszcze wówczas znacznie poniżej potrzeb, jakie wysuwała gospodarka narodowa, ale wzrósł poważnie w porównaniu z okresem przedwojennym. Gdy bowiem przed wojną działało ogółem 15 instytutów, w tym tylko 7 przemysłowych, w 1948 r. liczba ogólna instytutów wzrosła do 34, w tym 22 przemysłowe, 4 rolnicze i 4 medyczne. Ponadto w stadium przygotowawczo-organizacyjnym znajdowało się kilkadziesiąt dalszych instytutów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jabłoński, Henryk 1988. Pisma wybrane. Edukacja. Studia, szkice, wypowiedzi, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo