przewodnik-amator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podobnie jak Towarzystwo Tatrzańskie, także MKE zajęło się sprawą bezpieczeństwa turystów w górach. Już w pierwszych latach działalności sporządzono rejestr wszystkich przewodników-amatorów, dając im — w zależności od stopnia znajomości gór — uprawnienia do prowadzenia po Czechosłowacja...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.