przeszarzedny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Indeks 768 przegrana 154 przegrywać 154 przegub 163 przejący 442 przejąć 202 przekabacić 211 przekaz 223 przekaza (kazić) 223 przekażać 223 przekleństwo 232 przeklęctwo 232 przeklęty 232 przeklinać 232 przekład 236 przekładać 236 przeklądacz 236 przekłuwać 237 przeko 443 przekobialy 443 przekomarzać się 443 przekop 255 przekopać 255 przekór 258 przekora 258 przekraczać 268 przekręcać 267 przekręcić 267 przekupić 282 przekwintować 288 przekwitać 288 przeląc 297 przelęknąć 297 przelina 442 przelisz 443 przelścić 296 przelaj(a) 686 przełaz 308 przelbica 441 przełom 311 przełożyć 313 przemakać 343 przemawiać 345 przemiana 329 Przemko 594 przemycić 351 przemykicić 337 Przemyśl 350 Przemyśl 350 przemytnik 351 przenie 442 przenikliwy 363 przeniknąć 363 przeń 441 przeobrazić 372 przeoczyć 377 przeonaczyć 380 przeorać 381 przepastny 443 przepaść 443 przepierować 443 przepierzyca 443 przepiór 443 przepiórczy 443 przepiórka 443 przeplataniec 418 przeploch 443 przepołowić 429 przepoludni 443 przepór 437 przepraszać 438 przeprosiny 438 przeprowadzka 439 przeputać 449 przerazić 454 przerębla 455 przerobić 459 przeróbka 459 przerodzić się 460 przerwa 470 przerwać 470 przerywka 470 przerzedzać 473 przesiać 488 przesiadywać 489 przesiek 443 przesieka 443 przesiewać 488 przesilenie 491 przesilić 491 przesmyk 504 przespanka 508 przcspiech 443 przespieć 443 przestarzeć się 514 przestępstwo 515 przestowłosa 439, 441 przestrach 517 przestroga 522 przestronny 443 przestrzeń 443 przestwór 443 przesukowany 443 przesukowy 443 przesypiać 508 przesyt 529 prześcielać 499 prześcień (pierścień) 410 prześcieradło 522 prześladować 530 prześlągły 531 prześnica 440 prześpiewanie (przespieć) 443 przeszarzedny 549 przeszkadzać 549 przeszkoda 549 przetak 564 przetchliny 374 przetłumaczyć 572 przeto 441 przetrącić 575 przetrwonić 578 przetwór 587 przetykać 571 przewaga 599 przewal 443, 599 przeważny 599 przewernąć 444 przewieść 619 przewietrzać 611 przewinić 622 przewód 629 przewodni 629 przewodniczyć 629 przewodnik 629 przewora 634 przewrót 632 przewrotnik 633 przewrotny 632 przewrotowy 633 przewyższać 639 przez 444 przezdenny 91 Przezdrew 444 Przezdziad 444 przezdziatkini 23 Przezdziecki 444 przezdzięki 22, 112 przeziębienie 653 przezimować 654 Przezkorzystew 444 przezlisz 443 przezmian (bezmian) 23 przeznaczenie 655 przeznaczyć 655 przezór 656 przezorny 656 przezpicczność 406 przezpieczny 406 przezrocze 651 przezroczysty 651 przezwisko 658 przezywać 658 przeźrocze 651 przeźroczysty 651 przeźrótka 651 przeżegnać 664 przeżyć 669 przęcka 440 przędza 440 przędzalnia 440 przędziono 440 przędziwo 440 przęśleń 440 przęślica 440 przęsło 440 przętr 413 przmiel 444 przmielina 444 przmil 444 przód 442 przodek 442 przodkować 442 przodownik 442 przódy 442 przódzi 442 przódziej 442 prztyk 444 prztykać 444 prztyknąć 4+4 przy 444 przybiec 25 przybiel 444 przybielszy 444 przybrać 37 przybyć 52 przybysz 52, 441 przybyszowy 52, 441 przybytek 54 , 441 przycapnąć 56 przychód 181 przyciem 445 przycupnąć (capnąć) przycupnąć (cupnąć) przyczaić się 71 przyczapić 72 przyczepić 75 przyczepny 75 przyczerwieńszy 444 przyczyna 82 przyczynić 82 przyczynowość 82 przyczyr(z)ń 72, 444 przydatek 84 przydatny 84 przydcza 445 przydomek 685 przygana 134 przygarśń 136 przygoda 148 ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.