przelewarowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych gumowych łódek. Często -przejścia zamknięte są tak zwanymi „syfonami” — dzieje się to wtedy, gdy korytarz załamany w dół w kształcie litery „U”, „zalany” jest wodą wypełniającą oba ramiona — pozostaje wtedy, jeżeli to możliwe, przelewarowanie wody przy pomocy gumowych węży do niższych partii jaskini lub pokonanie syfonu z pomocą nurkowania przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Mimo wszystkich trudności i niebezpieczeństw na jakie narażony jest grotołaz — wypadków w jaskiniach jest niewiele. Dzieje się tak dlatego, że wyprawy do jaskiń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.