przekuwanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla kogoś nie obznajomionego z techniką obróbki kamieni te rozważania wydać się mogą mało znaczącymi drobiazgami. Tak, ale kamieniarka składa się właśnie z drobiazgowych i kosztownych czynności. Warto dodać dla wyjaśnienia, że stosunek czasów wykonania a za tym i kosztów przekuwania w warunkach bezwzględnego naśladownictwa bez dostatecznej znajomości formy i w warunkach swobodnego zdecydowanego podejścia ma się w stosunku 2 : 1, a osiągnięte wartości artystyczne roboty mają się zazwyczaj w stosunku wręcz odwrotnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.