przekupski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polka, kalwinka, starościanka hamersztyńska PB631, majorowski 'przym. od major' starał się o patent porucznikowski, porucznik o kapitański, kapitan o majorowski 0184, mirowski Gwardią konną koronną pospolicie nazywano żołnierzami mirowskimi, od Mira, niegdyś tego regimentu sławnego generała 0194, przekupski 'kupiecki' nakazane było (...) święto przez zamknięcie sklepów kupieckich, straganów przekupskich PB650, sędziacki 'związany z sądem' zapraszali przyjaciół, obywatelów, wojskowych i sędziackich 0224, sibierski 'syberyjski' Podolskie, szwedzkie i sibierskie wilki (...) jedne drugich ceną przewyższały 0257, sodaliski 'przym. od sodalis' Sodalis był ten, który był przyjęty do księgi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lesz-Duk, Maria (red.) 1998. Z polonistycznych warsztatów badawczych Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicznej w Częstochowie. Materiały z konferencji naukowej [...], Czę­sto­chowa : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.