przekulić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prosić /z dop./ 14 prosić /u kogo/ 14 Prusja 87, 200 pryczt 109, 196 pryhowo r 12 9, 197 prykaz 87, 196 prykazczyk 87, 88, 194, 206 prysiażny 88, 194 prysiażny powierenny 86 prysiężny 88 prystaw sądowy 88 prystaw stanowy 88, 95, 194 prysutstwie 88, 197, 206 przeciążki 88, 200 przedpisać 88, 89, 197 przedpisanie 88, 89, 197 przedrażniać 89, 193, 207, 215 przedstawić /sobie/ 89, 193, 208 przedstawienie 89 przejechać /z mieszkania/ 89, 193 przekrócić 12, 89, 193 przekulić się 121, 193 przenieść 12, 89, 193, 206 przeoryna 35, 199, 214 przepuszczać 35, 193, 214 przez 'za' 14 przodowa stacja 89, 200 przybawić 28, 193, 214 prz ybawka 90, 193 przychodzić się 90, 195 przydrzeć się 90, 193, 206 przydwomy 28, 214 przyjąć /kogoś za kogo/ 90 przyjąć w uwagę 90, 193 przykład 190, 197 przy macosie 13 przyprzążka 190, 199 przyprząźkowy 190, 199 przyszpilić 174, 193, 205, 210 przyściążka 190, 191, 199 przytrzymywać się 90 przyżyć 90, 199 psiuk 15 pstryczka 13 pylinka 129, 200 pyrskać 129, 193, 210 raby 129, 130, 194, 199, 210 raniec 174, 175, 197, 206, 208 rano 130, 201, 210 raszka 53, 198 razreszenie 90, 197 remiza 151, 198, 213 remiźnik 151, 194 reszenie 90, 197 rewizki 90 rewizkie skazki 93, 94, 196 robaczliwy 153, 199 rohotać 54, 193, 199, 204, 211...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sawaniewska-Mochowa, Zofia 1990. Poradnik Jana Karłowicza jako źródło poznania potocznej polszczyzny północnokresowej. Słownictwo, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.