przekuczać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O słownictwie ludzi wyzbywających się gwary 329 Zostają rzadko używane wyrazy: ciasek 'ożóg’, knap 'tkacz’, pobielanka 'emalia’; obleźć 'spełznąć’, przekuczać się 'przekomarzać się’, posporzyć się 'przyspieszyć kroku’, przystrzec się 'przyczaić się’; świdrowaty 'zezowaty’. Gwarowe zostają wyrazy związane z kościołem: kazanica 'ambona’, słuchanica 'konfesjonał’, untarz 'ołtarz’, parchan 'parkan, murek wokół kościoła’, paciorki 'koronka’, sygnarka 'sygnaturka’, prosecja 'procesja’, otyba 'wotywa’ - co zrozumiałe, skoro ci ludzie każdą niemal niedzielę spędzają na wsi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.