przekształtowywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i współpracownika powszechnych celów. Nasze | „ja” to nie jest tylko oporna bierność, to moc, i która dana jest naszemu sumieniu. Nie odrzucać, j lecz przekształtowywać ma je ono. Każda siła, każda struna, która w naszym „ja” dźwięczy, to siła, którą trzeba zużytkować i owładnąć. W człowieku nie ma nic, co by nie było materiałem moralnej świętości. Nieprawdą jest, że człowiek, który swoje „ja”, całe jego dziedziny depce, żyje moralnie: upośledzając siebie, upośledza cały świat...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzozowski, Stanisław 1971. Współczesna powieść i krytyka literacka, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.