przekształcać się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się pozbyć bez ubliżenia świętości przysiąg wiążących go. Przeto też, zechciawszy zbadać z gruntu talent poetyczny Goszczyńskiego, trzeba niejako oddzielić w nim artystę od członka tajemnych stowarzyszeń; lubo z drugiej strony trudno jest naznaczyć granice natchnień; jedne bowiem płynęły z celu, jaki miał przed sobą,—drugie czerpał z cudów widomego świata, ze wspomnień i uczuć młodości, i obrabiał je jako mistrz, tworząc obrazy i postaci pełne krwi i życia, silnie i wydatnie, choć szorstko i jaskrawię. Jak wiemy, talent wyrabia się i przekształca pod wpływem tysiącznych przyczyn, które należy badać lub odgadywać...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.