przeksięgowywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zobowiązania, wynikające z umów, zawartych w danym okresie budżetowym nietylko na poczet kredytów tego okresu, lecz i okresów następnych zalicza się do wydatków budżetowych i przeksięgowuje się jako wykonane w tej tylko części, w której oparte są na kredytach ubiegłego okresu budżetowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.