przeksięgowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jnej. Przedsiębiorstwo rozporządza bowiem rachunkiem „A” całkowicie, /obodnie opłacając w jego ciężar dostawców, wypłacając płace i pokryając inne koszty produkcji i sprzedaży. Z chwilą opłacenia należności “zez przedsiębiorcę i przeksięgowania sumy faktury według cen sprzełży na rachunek ,,B”, zostaje spłacony kredyt inkasowy, a saldo ramnku — 300 tys. lei reprezentuje planowaną wielkość akumulacji amortyzacji, zrealizowaną na omawianej partii cementu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kierczyński, Tadeusz, Wojciechowska, Urszula 1967. Finanse przedsiębiorstw socjalistycznych, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.