przeksięgować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 3. Jeżeli w końcu roku budżetowego pozostanie część rachunków z tytułu wykonania wydatków budżetowych nieuregulowana, to należy wydatki te na budżet przeksięgować, kredytując jednocześnie rachunki pozabudżetowe wierzycieli z tytułu nieuregulowanych należności budżetowych. Postępujemy w tych wypadkach analogicznie, jakgdybyśmy pokrywali należność wekslami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SamT - Samorząd Terytorjalny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.