przekrywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dowało dalsze poszukiwania w terenie, przyległym do ryzalitów. Podczas próbnych wykopów natrafiono na stare mury fundamentowe, na których prawdopodobnie wznosiły się arkady, łączące ryzalit środkowy z ryzalitami bocznymi. Podcienie arkadowe odbudowano zgodnie z projektem, przekrywając przestrzeń między arkadami a gmachem, sklepieniami krzyżowymi i tarasem do użytku pierwszego piętra. Imposty, archiwolty, gzyms z balustradą będą wykonane w przyszłości w kamieniu; wgłębione miejsca na kamień pozostawiono w murach i arkadach. Z sieni głównej wykonano wyjścia pod arkady, również Sala...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo