przekrysztalić się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Frzekołysać Groza P 2, 53; Przekrysztalić się Kras NK I 5, 236; Przelamentować Słów BC 7, 161; Przelitosny Goszcz Dz 1, 135; Przemarnić Kras DD 5, 162; Kras Lir 6, 269; Kras Ost 5, 167; Przemarniony Woj B 172; Przemarzać ‘od marzyć’ Uj KbezW 43; Przemarzony Kras I 3, 284; Przemarzyć się Goszcz Dz 1, 44; Przemieńca Słów Lir 1, 174; — por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo