przekrystalizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) który zawiera w sobie te najdrobniejsze mikroorganizmy. Czyli że w malaturach wykonanych klejowo lub sposobem pokrewnym, w których zastosowano kredę szlamowaną jako farbę białą — organizmy te będą widoczne pod mikroskopem. W bardzo rzadkich wypadkach przy silniejszej diagenezie osadu, powodującej przekrystalizowanie mikroorganizmów, a co za tym idzie ich zagubienie, będą widoczne jakieś inne charakterystyczne elementy, właściwe dla tego rodzaju facji kredy piszącej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.