przekrystalizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oprócz kred szlamowanych sporządzonych z kredy piszącej mogą być jeszcze kredy przerobione maszynowo, charakteryzujące się drobinami prawie jednakowej wielkości, mechanicznie posegregowanymi, zrobione z osadów wapiennych miękkich, mocno przekrystalizowanych, bez organizmów, należących prawdopodobnie jeszcze do kredy piszącej. Do tych ostatnich nowoczesnych materiałów należą jeszcze tzw. „kredyktóre są produktem mielonych wapieni, jak i chemicznie strąconego węglanu wapnia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.