przekrojowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) główny temat moich dalszych rozważań. Zanim jednak do nich przejdę, chcę krótko odpowiedzieć na pytanie, jak przedstawia śię obecnie w Polsce stan badań nad rozwojem zawodowym ora; stadiami życia zawodowego człowieka. Dialektyka marksistowski ułatwia — rzecz jasna — nowe dynamiczne spojrzenie na zjawiska, ujmowane dotychczas raczej1 statycznie i przekrojowo, be: głębszej troski intelektualnej o poznanie ich uprzedniej histori i genezy. Tak na ogół ujmowane było w okresie międzywojennyn w polskiej literaturze psychologicznej — podobnie zresztą jal i w olbrzymiej większości pozycji psychologii zagranicznej — zagadnienie wyboru zawodu. Wybór zawodu traktowany był za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarapata, Adam (red.) 1965. Socjologia zawodów, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.