przekraśny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w poezji antycznej — trzyzgłoskowa stopa wiersza, w której długa zgłoska znajduje się między dwiema krótkimi; w poezji polskiej — trzyzgłoskowa stopa wiersza, w której akcentowana zgłoska znajduje się między dwiema nie akcentowanymi (.^» j! w), np. „i dziewki przekraśne, panięta przejasne, jaśniejsze niż białe lelije” (Wyspiański) jest szeregiem amfibrachów ; w prozodii — zestrój akcentowy zbudowany z trzech sylab, z których dwie boczne są nie akcentowane, środkowa zaś jest akcentowana, np. zapałka, jeżeli, nie chódzić...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.