przedwiecze

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tęsknił do śmierci. Było to jakby »rwanie się ducha, który z zamierzchłej przeszłości prasłowiańskiej zabłąkał w w. XIX i nie umiał w nim żyć, a teraz chciał z niego w przedwiecze powrócić« Zmarł 17 X1 1825. Zostały po nim dwie rozprawy i kilka artykułów rosyjskich, ogromny zbiór pieśni polskich i ruskich, materiały do słownika historyczno-geograficznego z mapą grodzisk, rozprawa o dawnych drogach, obfita korespondencja. Z na...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.