przedpepeerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) terenie Generalnego Gubernatorstwa przez byłych członków KPP i członków innych antyfaszystowskich organizacji przedpepeerowskich, a także zbiegłych z niewoli jeńców radzieckich i młodzieży chłopskiej’: [...] grupy tzw. „Czerwonej partyzantki” [...] (Dow. 4); Konstanty Krasowski ps. Wujo [...] powiadomił nas o działających już na Ziemi Chełmskiej i Krasnystawskiej zbrojnych oddziałach pod nazwą ,,Czerwona partyzantka'"’, które wchodzą w skład Gwardii Ludowej (Ja 359)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pluta, Feliks 1975. Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Studium słowotwórczo-semantyczne, Opole : Opolskie TPN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.