przednormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teorią ustawodawcy... Zapewne, z reguły ustawodawca (ktokolwiek by został tak określony) ma jakieś ogólniejsze rozumowanie, jakąś teorię, na której opiera się jego decyzja o ustanowieniu określonej normy. Ale to są momenty poprzedzające ustanowienie normy. Nie można jednak tej „przednormatywnej” teorii mieszać z samą normą, choćby w pewnym .sensie norma była „skutkiem” tej teorii (jako „przyczyny”)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rozmaryn, Stefan 1961. Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.