przedindustrialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rymarzem, etc., zaś gospodyni wiejska obok prac produkcyjno-rolniczych, przypadających jej w podziale pracy wewnątrz rodziny, wykonuje jeszcze (bądź do niedawna wykonywała) takie prace, jak przetwórstwo produktów, pieczenie chleba, wyrób płótna i tkanin etc. Wykonując prace, które stały się od dawna (jeszcze w warunkach wytwórczości przedindustrialnej) podstawą istnienia innych grup zawodowych, rolnik nie może, oczywiście, posiadać przygotowania fachowego w każdej z nich niezbędnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sarapata, Adam (red.) 1965. Socjologia zawodów, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.