przedhamletowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sonety są cyklem liryków miłosnych, powstałych, przynajmniej w znacznej swojej części, we wczesnym, przedhamletowskim okresie twórczości Szekspira. Cykl ten składa się ze stu pięćdziesięciu czterech utworów, opisujących powiązania emocjonalne czterech występujących w nim osób: poety-autora cyklu, występującego tu w roli dojrzałego mężczyzny-mentora, młodego chłopca, do którego autor kieruje swoje uczucia, kobiety — Czarnej Damy — w której kochają się obaj, autor i chłopiec, przedmiot jego miłości, na koniec poety-rywala, który na równi z autorem ubiega się o względy chłopca-adresata. Cykl dzieli się na dwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sito, Jerzy S. 1967. W pierwszej i trzeciej osobie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.