przedaluwialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Fundament zatem obiektu wznoszonego w obrębie koryta rzeki, a zwłaszcza tzw. koryta mniejszego, zajętego przez wodę przy jej poziomie normalnym, powinien przede wszystkim być posadowiony na takim gruncie, który nie ulega już żadnym ruchom w czasie wezbrań. W większości rzek można zauważyć, że grunt przedaluwialny, w którym rzeka wycięła sobie dolinę (nierzadko skała), jest w środkowych i dolnych biegach rzeki zwykle nieruchomy. Grunt ten ma zazwyczaj również większą wytrzymałość niż leżące na nim aluwia i stanowi lepsze od nich podłoże dla fundament tów. Grunt taki jednak w średnich i większych rzekach leży na głębokości praktycznie nieosiągalnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hueckel, Stanisław 1972. Budowle morskie. T. 1. Wiadomości ogólne, wyd. 2 zaktualiz. i poszerz., Gdańsk : Wyd. Morskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.