przed-industrialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jeżdżają do Detroit, szukając sekretu bogactwa. W imię jakich europejskich wartości sprzeciwiać się temu co jest w Ameryce? W imię wdzięku i kultury, które giną wśród maszyn i dymów? Tęsknota do przed-industrialnego porządku sprawia, że niektórzy ludzie pióra wolą francuski sposób życia, niż American way of life. Ale jaką cenę płacą miliony ludzi za takie wyjątkowe osiągnięcia? Czy Europejczycy nie są też gotowi poświęcić ich na rzecz wydajności? Czy nie są gotowi połknąć choćby największą dawkę amerykanizmu. byle podnieść stopę życiową mas?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aron, Raymond 1956. Koniec wieku ideologii, Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.