przeciwstawno-alternatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) gniewa, owszem tego, wiesz, mówiłem ci już? B IV 14 trudno gościowi wytłumaczyć z ruchem ręki, no wiesz, ten tego, on wszystko rozumie B V 63 Poza zaimkowymi spotyka się w tekstach także inne kolokwialne wykładniki nieokreśloności. Są to jednocześnie sygnały niepewności nadawcy, wyrażone dwojako: szeregiem przeciwstawno-alternatywnym: panna-niepanna, którego dwa przeciwne bieguny ułożone w alternatywę mają być miarą niepewności nadawcy: dała to takiemu jakiemuś młodemu facetowi, Pimpalski nie Pimpalski, nie wiem, jak się nazywa B I 15 Ale te osoby, powiedzmy, mogły już sobie ustawić jakieś swoje sprawy osobiste typu praca nie praca, że mogą nie reflektować C I 24 On wygląda na jakiegoś proroka autoproroka z taką brodą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pisarkowa, Krystyna 1975. Składnia rozmowy telefonicznej, Wroc­ław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.