przeciwfaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) "czasu przeszłego" /^z^szedłbj - nie dotyczy kategorii czasu, lecz modalności. Formy typu ^^^gęz^szedł wyrażają zawsze niespełnioną możliwość, sytuację hipotetyczną, o której mówiący wie, że w rzeczywistości nie zaistniała; formy te mają więc charakter przeciwfaktyczny. ... Formy typu jorz^szedłb^ mają charakter niefaktywny, mówią również o sytuacjach hipotetycznych, nie zawierają jednak informacji o niezrealizowaniu owej hipotetycznej możliwości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogusławski, Andrzej, Bojar, Bożenna (red.) 1987. Od kodu do kodu. Prace ofiarowane profesorowi Olgierdowi Adrianowi Wojtasiewiczowi na 70-lecie jego urodzin, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.