prozodyjno-znaczeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WIERSZ NIEREGULARNY TONICZNY. Wiersz, w którym podstawową jednostką prozodyjno-znaczeniową w budowie wersu jest zestrój akcentowy, ale nie jest dochowana jednakowa ilość zestrojów w wersach. W zależności od innych wyznaczników, głównie od typu klauzuli, zależy, czy odmianę tę można uważać za spełniającą równocześnie warunki tonizmu zestrojowo-skupieniowego, jeden z wariantów wiersza zdaniowego czy emocyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sierotwiński, Stanisław 1966. Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury, wyd. drugie przerob. i rozszerz., Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.