prozodyczno-syntaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istotne argumenty przemawiające za tym, że wypowiedzenia o strukturze takiej jak [14] są jednostkami języka, przedstawił A. Bogusławski (Bogusławski 1979b). Co do zdań w rodzaju [16], [17], to są one realizacjami struktury prozodyczno-syntaktycznej, która została zarejestrowana również jako jednostka w tomie Polszczyzna, jaką znamy {Bogusławski, Wawrzyńczyk 1993: 386). W zacytowanej pracy autorzy odnotowali nota bene wiele jednostek obdarzonych intonacją pytajną. (Zob np. hasła a. bo, być, co, czy. czyżby, dlaczego, i, jak. kto. móc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Danielewiczowa, Magdalena 1996. O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń inter­ro­ga­tyw­­nych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo