prozelicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wistyczne”, tzn. odwracające się od świata, skierowane do wewnątrz, które stawiają sobie za cel religijne doskonalenie swych wyznawców. Zbliżony do powyższego jest podział r. na „prozelickie”, nastawione na nawracanie innowierców (inaczej zwane misjonującymi), oraz „ezoteryczne”, czyli niemisjonujące. Tu trzeba jednak pamiętać, że w ramach jednej i tej samej r...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Po­­niatowski, Zygmunt (red.) 1969. Mały słownik re­ligioznawczy, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.