prozacharski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Polityka 1994, 26, 23), kandydatorób (GP 1995, 24, 20), itp. Bawią odbiorcę derywaty przymiotnikowe utworzone od jedno- lub dwuczłonowych nazw własnych oraz podobnie tworzone derywaty czasownikowe, np. antykwaśniewski (NIE 1996, 40, 1), prozacharski (NIE 1994, 35, 1), panaBuzkowy (NIE 1998, 11, 1), panaprezydentowy (NIE 1994, 32, 1), labudzić (Polityka 1995, 12, 24), nadysydencić się (NIE 1995, 5,2), referendować się (GP 1994, 37, 16), rokicić (NIE 1998,6,7), spampersić się (GW 1996,100,8), itp. Komizm tego typu derywatów polega na podważaniu autorytetu polityków, na sprowadzaniu ich roli do pozycji zwykłego uczestnika życia politycznego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.