protoceltycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czech: stwierdza on mianowicie silną infiltrację kultury łużyckiej w skład tzw. kultury mogił, która w Czechach, południowych Niemczech i zachodniej Francji stała się podłożem powstania zespołu celtyckiego. Prof. Filip sądzi, że etniczno-kulturalna infiltracja kultury łużyckiej — mimo stopniowego zaniku jej cech charakterystycznych — „oddziałała na dalszy rozwój kultury mogił w kierunku protoceltyckim, a nawet stała się jednym z głównych czynników, które doprowadziły do powstania protohistorycznego zespołu kulturowego celtyckiego (problem grodzisk z kamienną podbudową umocnień itd.)". Wiadomości te zawdzięczam listownej informacji prof. Filipa, którego odnośna praca, przedstawiona w 1949 r. w Polskiej Akademii Umiejętności, dotąd się drukiem nie ukazała...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lehr-Spławiński, Tadeusz 1954. Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.