proluterski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bezpieczeństwa ze strony katolików i jezuitów miejscowych. Dlatego to raczej odgrywał rolę umiarkowanego luteranina, zwolennika »formulae concordiae*  *, nieskłonnego jednak do wystąpień przeciw kalwinom, choć pewne sfery go do tego popychały, raczej »starał się usprawiedliwiać wyznanie czeskie*. Mimo jednak tych oficjalnych proluterskich wypowiadań się, miano jego i większość jego kolegów toruńskich, szczególnie w przeddzień Colloąuium charitativum, tylko za »ficti ac picti lutherani«7. Otóż to jest sedno sprawy: był on tylko »malowanym luterani...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.