programistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) neuropsychologia, ż/ neutralizm, m/ nihilizm, m/ nominalizm, m/ nomografia, ż/ nonkonformizm, m/ normatywizm, m/ nowelistyka, ż/ nozologia, ż/ nudyzm, m/ numizmatyka, ż/ nurkarstwo, n/ nurkownictwo, n/ obrazoburstwo, n/ obuwnictwo, n/ oceanografia, ż/ oceanologia, ż/ odlewnictwo, n/ odmianoznawstwo, n/ odontologia, ż/ oftalmologia, ż/ ogrodnictwo, n/ ogrzewnictwo, n/ okcydentalizm, m/ okrętownictwo, n/ okulistyka, ż/ okultyzm, m/ olejarstwo, n/ onkologia, ż/ onomastyka, ż/ onomazjologia, ż/ ontologia, ż/ oologia, ż/ operacjonizm, m/ optyka, ż/ orientalistyka, ż/ ornitologia, ż/ oronimia, ż/ ortodoksja, ż/ ortodoncja, ż/ ortoepia, ż/ ortofonia, ż/ ortogeneza, ż/ ortografia, ż/ ortopedia, ż/ orzecznictwo, n/ oscylografia, ż/ osjanizm, m/ osmologia, ż/ osteologia, ż/ otiatria, ż/ otolaryngologia, ż/ otologia, ż/ otorynolaryngologia, ż/ owadoznawstwo, n/ owczarstwo, n/ owenizm, m/ owocarstwo, n/ pacyfizm, m/ pajdocentryzm, m/ paleoantropologia, ż/ paleobiologia, ż/ paleobotanika, ż/ paleogeografia, ż/ paleogeomorfologia, ż/ paleografia, ż/ paleoklimatologia, ż/ paleologia, ż/ paleomagnetyzm, m/ paleontologia, ż/ paleozoologia, ż/ paludologia, ż/ pamiątkarstwo, n/ pamiętnikarstwo, n/ panafrykanizm, m/ panamerykanizm, m/ panarabizm, m/ panslawizm, m/ panteizm, m/ pantoflarstwo, n/ pantografia, ż/ pantomima, ż/ pantomimika, ż/ pantomina, ż/ papirologia, ż/ papizm, m/ paradontologia, ż/ paramedycyna, ż/ paranauka, ż/ parapsychologia, ż/ parazytologia, ż/ paremiografia, ż/ paremiologia, ż/ pamasizm, m/ paserstwo, n/ paskarstwo, n/ pasterstwo, n/ pastisz, m/ paszoznawstwo, n/ patofizjologia, ż/ patogeneza, ż/ patologia, ż/ patomorfologia, ż/ pedagogika, ż/ pedeutologia, ż/ pediatria, ż/ pedolingwistyka, ż/ pedologia, ż/ penologia, ż/ personalizm, m/ perukarstwo, n/ perypatetyka, ż/ petrogeneza, ż/ petrografia, ż/ petrologia, ż/ pianistyka, ż/ pieczarkarstwo, n/ piekamictwo, n/ piekarstwo, n/ pielęgniarstwo, n/ pierzarstwo, n/ pieśniarstwo, n/ pięciobój, m/ pięściarstwo, n/ piktografia, ż/ piłkarstwo, n/ piosenkarstwo, n/ pirografia, ż/ pirometarulgia, ż/ pirotechnika, ż/ pisarstwo, n/ piwowarstwo, n/ plagiatorstwo, n/ pianistyka, ż/ platonizm, m/ plecionkarstwo, n/ pluralizm, m/ płatnerstwo, n/ poetyka, ż/ poezja, ż/ pointylizm, m/ polamictwo, n/ poligrafia, ż/ polihistoria, ż/ politeizm, m/ politologia, ż/ polonistyka, ż/ położnictwo, n/ połów, m/ pomologia, ż/ pończosznictwo, n/ postimpresjonizm, m/ postsymbolizm, m/ posybilizm, m/ powieściopisarstwo, n/ powroźnictwo, n/ pozłotnictwo, n/ pozytywizm, m/ pożarnictwo, n/ pragmatyka, ż/ pragmatyzm, m/ prahistoria, ż/ prakseologia, ż/ praktycyzm, m/ pralnictwo, n/ prasoznawstwo, n/ prawo, n/ prawodawstwo, n/ prawoznawstwo, n/ prerafaelityzm, m/ preromantyzm, m/ prestidigitatorstwo, n/ prezbiterianizm, m/ probabilistyka, ż/ probabilizm, m/ problemistyka, ż/ procesualistyka, ż/ prognostyka, ż/ programistka, ż/ prometeizm, m/ propedeutyka, ż/ protestantyzm, m/ protetyka, ż/ protozoologia, ż/ proudhonizm, m/ przechowalnictwo, n/ przemyt, m/ przetwórstwo, n/ przewodnictwo, n/ przewoźnictwo, n/ przędzalnictwo, n/ przyczynkarstwo, n/ przyrodolecznictwo, n/ przyrodoznawstwo, n/ pseudoklasycyzm, m/ pseudonauka, ż/ psychiatria, ż/ psychochirurgia, ż/ psychofizjologia, ż/ psychofizyka, ż/ psychologia, ż/ psychologizacja, ż/ psychometria, ż/ psychomotoryka, ż/ psychopatologia, ż/ psychosomatyka, ż/ psychotechnika, ż/ psy choterapeu tyka, ż/ psychoterapia, ż/ psychrometria, ż/ pszczelarstwo, n/ publicystyka, ż/ puentylizm, m/ pulmonologia, ż/ punktualizm, m/ purytanizm, m/ puryzm, m/ racjonalizm, m/ radiestezja, ż/ radioastronomia, ż/ radiobiologia, ż/ radiochemia, ż/ radioelektronika, ż/ radioelektryka, ż/ radiofonia, ż/ radiogoniometria, ż/ radiografia, ż/ radiokomunikacja, ż/ radiologia, ż/ radiolokacja, ż/ radiometeorologia, 235...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.