pro-zakonny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie co innego, jak pro-zakonna poiityka możno władcza. Długosz opowiada nam zresztą wyraźnie, że np. w r. 1406, kiedy Jagiełło i część rycerstwa prze do walki z zakonem, możnowładztwo w osobach swoich najwybitniejszych przedstawicieli stanowi obóz nie dopuszczający do rozprawy, głoszący: „że lepiej znieść zniewagę, niż porwać się do wojny“. A przecież Długosz nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.