presymbolizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) owymi modelami manipulują. Wydaje mi się rzeczą nieprawdopodobną, by proces nabywania znaczenia mógł być tylko akompaniamentem rozwoju języka; wręcz przeciwnie, ewolucja języka zakłada tego rodzaju presymbolizm. Nie będę tu przedstawiał argumentów broniących mojego stanowiska. Poprzestanę tylko skromnie na podaniu w trzech paragrafach po jednym przykładzie z mowy zwierząt dla każdej kategorii peirce’owskiej trychotomii znaków', trychotomii późniejszej chronologicznie, ale określanej przez niego samego jako „najbardziej fundamentalna” (2.275)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.