preindustrialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Orwell nie odczuwał i nie mógł odczuwać takiej autentycznej tęsknoty do społeczeństwa preindustrialnego. W życiu jego prymitywizm nie odegrał żadnej roli; Orwell zetknął się z nim jedynie podczas pobytu w Burmie i bardzo jest wątpliwe, czy prymitywizm wydał mu się wówczas atrak-» 23P...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZTPolit - Zeszyty Teoretyczno-Polityczne (War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.