preformatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (O stanie wojennym..., s.130) Wydaje się, że warunkiem szczerości dla preformatywnych użyć wymienionych czasowników jest przekonanie nadawcy o pozytywnej wartości przedmiotu prośby, podziękowania, życzenia. Myślę, że niefortunne są wypowiedzi, w których ten warunek został naruszony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grzegorczykowa, Renata, Zaron, Zofia (red.) 1993. Studia semantyczne, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.