preanafilaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zinsser zwrócił uwagę na pewne podobieństwa, które istnieją w okresie preanafilaktycznym u świnki morskiej. W przeciągu pierwszych 7 dni przy uczulaniu białkiem otrzymujemy zespoły objawów przypominające raczej odczynowość tuberkulinową. Ponieważ okres wylęgania przed wytworzeniem się ciał odpornościowych zależy od siły antygenu, możliwe, że tuberkulina jest takim słabym antygenem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.