prawno-terytorialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego stanowiły drugi ważny sektor zainteresowania badaczy polskich, przy czym dominowała zdecydowanie problematyka bezpieczeństwa europejskiego. O ile w pierwszych dwu - trzech dziesięcioleciach powojennych szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu w kontekście rozwoju tzw. problemu niemieckiego (likwidacja skutków II wojny światowej, problem polskiej granicy zachodniej, rewizjonizm prawno-terytorialny w RFN, konsekwencje istnienia dwóch państw niemieckich a problem ich zjednoczenia, itp)17, o tyle od początku lat siedemdziesiątych zdecydowany priorytet w badaniach uzyskały kwestie związane z narodzinami i przebiegiem procesu KBWE, przy czym najwięcej uwagi poświęcono politycznym i wojskowym aspektom tego procesu18. Dopiero na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych podjęto szerzej problematykę bezpieczeństwa ekonomicznego19...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kukułka, Józef (red.) 1991. Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.