prawno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych układy 0 przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy podpisały lub wznowiły między sobą także inne państwa socjalistyczne. Znaczenie tych układów wykracza znacznie poza ich prawno-normatywny sens. W nich znajduje odbicie zarówno proletariacki internacjonalizm, wspólność realizowanych celów ustrojowych, jak też zmaterializowane doświadczenia dotychczasowej współpracy 1 jej efekty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muszyński, Jerzy 1980. Konfrontacje ideologiczne, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.