prawiednik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wspólnej jakiemuś zespołowi tłumaczy. Jednym z tych czynników były okoliczności, na które godzi się zwrócić tutaj uwagę, jako że rzucają one na całą rzecz światło odmienne od tradycyjnego. Chodzi mianowicie o kategorię urzędników, których Mikołaj Leskow określał mianem „mężów sprawiedliwych“ (prawiedniki), ludzi, którzy wysyłani do Polski zdobywali znajomość kultury polskiej, z kulturą tą zżywali się i zmieniali się w pionierów jej znajomości w społeczeństwie własnym. Należał do nich wspomniany już tutaj przyjaciel...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PamL - Pamiętnik Literacki (Lwów / Wro­cław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.