prawicowo-socjaldemokratyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Propagowana na zachodzie Europy teoria „trzeciej siły” służy maskowaniu proimperialistycznej polityki partii chadeckich i prawicowo-socjaldemokratycznych: krzewieniu wśród mas drobnomieszczaństwa złudzeń co do możliwości „trzeciej drogi”, by w ten sposób odciągnąć je od współpracy z klasą robotniczą i wprzęgnąć je w rydwan polityki imperialistycznej. Teoria ta była...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. 1965. Osobowość i własność. Ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo